Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle to miejsce dla dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami. To miejsce gdzie dzieciaki w miłej i przyjaznej atmosferze pod okiem wyspecjalizowanej kadry objęte są terapią,wychowaniem i spędzają czas na radosnej zabawie.

     Przedszkole do tej pory składało się z 3 oddziałów jednak teraz ze względu na duże zainteresowanie zaistniała potrzeba otwarcia kolejnego oddziału. Na bieżąco staramy się doposażać i udoskonalać nasze oddziały w miarę możliwości. Jednak potrzeby są nadal ogromne. Doposażenie przedszkola, pracowni specjalistycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych wymagających certyfikatów to duże wyzwanie finansowe. Chcieliśmy zaznaczyć, że oprócz naszych przedszkolnych dzieciaków ze sprzętów specjalistycznych korzysta 60 dzieci które realizują Wczesne Wspomaganie Rozwoju w naszym Ośrodku.

     Zakup tych sprzętów pozwoli naszym podopiecznym jeszcze lepiej rozwijać swoje możliwości wykorzystując nowatorskie metody pracy które wpływają na: rozwijanie komunikacji,rozwój zdolności manualnych i aktywność ruchową. Szacunkowy koszt, który częściowo pozwoli doposażyć oddziały przedszkole i pracownie specjalistyczne z których korzystają dzieciaki to około 25000 tys . Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcia finansowe, które będzie dla nas ogromną pomocą. Dziękujemy także za już okazane serce dla naszych przedszkolaków. Chcielibyśmy zorganizować specjalistyczne, certyfikowane i dostosowane dla niepełnosprawnych podopiecznych place zabaw przy budynkach naszego ośrodka.

Wielkie dzięki z serca za okazane serca.

Z poważaniem ,      Społeczność Ośrodka Specjalnego w Jaśle

Pomóc możesz dokonując wpłaty na konto :
Fundacja Licytuje-Pomagam
mBank 21 1140 2004 0000 3102 7936 0227
Tytułem ,, Darowizna dla ośrodka’

Zbiórka na wózek (bolid sześcioosobowy) rozpoczęta w dniu 20.04.2022r zakończona kwotą 22149,22zł (105,47%) w dniu 13.07.2022r .

Zbiórka na wyposażenie sal rozpoczęta w dniu 13.07.2022 zakończona kwotą 27250,25 (109%) w dniu 20.10.2022r

Dziękujemy !

Darowizny