1 kilometr = 1 zł

Nominuj rodzinę, znajomych, przyjaciół

Nie stoję - Pomagam , każdy kilometr przybliża do celu podopiecznych naszej Fundacji.

​https://www.licytuje-pomagam.pl/wplaty/zbiorka/Nie-Stoimy-Pomagamy