Warsztat Terapii Zajęciowej “Otwarte Serca”


     Warsztat Terapii Zajęciowej „ Otwarte Serca” działa przy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Dąbrowie Górniczej od 2003 roku. To miejsce stwarzające osobom z niepełnosprawnościami możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia ma charakter wielospecjalistyczny, obfitujący w wachlarz różnych form i technik, celem jak najlepszego uspołecznienia i usamodzielnienia jednostki w społeczeństwie. Działalność warsztatu ma charakter niezarobkowy.

     Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

W Warsztacie funkcjonują pracownie:

● Aktywizacji zawodowej I i II

● Gospodarstwa domowego

● Informatyczna

● Konserwatorska z elementami metaloplastyki

● Ogrodniczo - techniczna

● Szycia haftu i makramy

● Tkacka

● Ceramiczna

● Malarstwa, grafiki i witrażu

     Prowadzone są również zajęcia z psychologiem, pedagogiem, trenerem pracy/trenerem rozwoju osobistego, ćwiczenia ogólno - usprawniające. Oprócz codziennych zajęć w pracowniach Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania m.in. jeżdżąc na rowerze, biorąc udział w zawodach Nordic Walking czy chodząc po górach.

     Cel: działalność WTZ, celem realizacji projektów i programów dodatkowych w tym: wycieczki, wyjazdy, wędrówki górskie, organizacja zajęć kulturalno-społecznych i integracyjnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Dziękujemy za uwagę i pomoc.

Pomóc Stowarzyszeniu możesz dokonując wpłaty na konto :
Fundacja Licytuje-Pomagam

mBank 21 1140 2004 0000 3102 7936 0227
Tytułem ,, Darowizna dla Otwarte Serca ’

Darowizny