Wspólnota Chleb Życia powstała w Polsce w 1990 roku. Zaczęło się od małego domu w Bulowicach. Obecnie w skład Wspólnoty wchodzi 11 domów w całej Polsce. Celem wspólnoty jest życie wśród ubogich, mieszkanie z nimi i pomoc w dążeniu do godnego życia. Można powiedzieć, że tam gdzie bieda aż piszczy, a proza życia nie jest łaskawa furtkę nadziei na lepsze jutro uchyla katolicka Wspólnota Chleb Życia.

     Siostra Małgorzata Chmielewska, od lat wychodzi naprzeciw problemowi jakim jest bezdomność. Mimo że początki były trudne nie poddała się. Wiedziała, że to właśnie jej droga życia a wielkie serce nie pozwala na pozostawienie potrzebujących bez pomocy. Rocznie przez domy przewija się do 500 osób bezdomnych. Zgodnie ze słowem Chrystusa, głoszącym miłość do bliźniego wspólnota przyjmuje wszystkich pod swój dach bez względu na pochodzenie, poglądy, wyznanie czy jego brak.

     Oprócz pracy z bezdomnymi, kadra Wspólnoty pomaga wielu ubogim rodzinom z okolic Gór Świętokrzyskich, Warszawy czy też Krakowa - na przykład poprzez dostarczanie żywności. Dzięki pomocy ofiarodawców, Wspólnota remontuje domy najuboższych, którzy mieszkają w fatalnych warunkach.

  Urzeczona pięknem misji Siostry Małgorzaty, Fundacja Licytuje-Pomagam postanowiła wspomóc działania Wspólnoty.  Ruszamy z licytacjami , które będą miały na celu wsparcie działań Wspólnoty Chleb Życia. Serdecznie zapraszamy do udziału w licytacjach :

https://www.facebook.com/groups/siostramalgorzatachmielewska

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na ten szczytny cel.


Pomóc Wspólnocie Chleb Życia możesz dokonując wpłaty na konto :

Fundacja Licytuje-Pomagam
mBank 21 1140 2004 0000 3102 7936 0227
Tytułem ,,Darowizna dla Domy Chleb Życia ’’

Darowizny