Dnia 18.05 ze względu na nagłe opady deszczu, do Naszej siedziby w Wieliczce dostała się woda, znacznie uszkadzając Nasze laptopy. Ich naprawa niemalże przekracza wartość samego sprzętu. Zostaliśmy niestety na dłuższą metę bez Naszych głównych narzędzi do pracy. Dzięki życzliwości Mateusza Bergel, został Nam bez kosztowo użyczony sprzęt na którym możemy nadal pracować, jednak na określony czas. Zgłaszamy się o pomoc do firm i instytucji które mogą nam pomóc. Będziemy informować Was na bieżąco o przebiegu całej sytuacji.

Prosimy o Wasze wsparcie, fundacja Licytuje-Pomagam.

Pomocny dla Nas okazał się : Program Rozwoju Społeczeństwa Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 .

Uzyskaliśmy dotację na zakup laptopów od : Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "NIW-CRSO" w kwocie 8998,00zł bardzo dziękujemy , daje nam to możliwość funkcjonowania i dalszej pomocy obecnym i nowym podopiecznym naszej Fundacji .