​SZANOWNI PAŃSTWO!

    Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w bardzo ważnym dla naszej lokalnej społeczności projekcie - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej. Bez Państwa pomocy nie będzie to możliwe!
     Zakup samochodu planujemy w 2023 roku, ale już teraz staramy się pozyskać środki finansowe na wkład własny. Wspólnie możemy sprawić, aby społeczność Woli
Radziszowskiej i Gminy Skawina zyskała pewność, że pomoc zawsze dotrze na czas.
Dlatego też, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie w miarę własnych
możliwości wsparcia finansowego naszej jednostce i włączenie się do licytacji. Mamy nadzieję, że na licytacji znajdą Państwo przedmioty warte posiadania. Zbliża się czas
mikołajkowo - świąteczny. Może jakiś przedmiot okaże się wspaniałym prezentem pod
poduszkę lub pod choinkę!

​     Stoimy na straży życia i bezpieczeństwa mieszkańców Woli Radziszowskiej i Gminy
Skawina. Zostań naszym partnerem. Pomóż nam być jeszcze bardziej skutecznym!
Każda ofiarowana złotówka przybliża nas do realizacji celu. Za każdą przekazaną kwotę będziemy bardzo wdzięczni i zobowiązani.


     Nasz obecny samochód, Scania, ma już 30 lat i napęd tylko na tylną oś. Zdarza się coraz częściej, że nie jest w stanie pokonać wzniesień czy wyjechać drogą szutrową zwłaszcza po opadach deszczu. Wymaga to od zastępu dotarcia na miejsce zdarzenia pieszo oraz przeniesienia sprzętu, co znacząco wydłuża przystąpienie do działań ratowniczo-gaśniczych i likwidację zagrożenia. Wola Radziszowska charakteryzuje się trudnym ukształtowaniem terenu. Jest to teren pagórkowaty, o dość dużych różnicach wzniesień, częściowo zalesiony, z bardzo rozbudowaną siatką dróg o łącznej długości 54 km. Budynki mieszkalne usytuowane są na stokach wzniesień z wąskimi, stromymi i krętymi drogami dojazdowymi. Spora część dróg to drogi szutrowe. W miejscowości znajduje się kilka trudno dostępnych przysiółków.

     Obecnie we wsi mieszka prawie 2 400 mieszkańców. Rozrasta się także infrastruktura. W miejscowości znajdują się 2 kościoły (w tym jeden zabytkowy, drewniany z XV wieku), Zespół Placówek Oświatowych, do którego uczęszcza 361 dzieci (rok szkolny 2022/2023), ośrodek zdrowia POZ, biblioteka, sklepy, zabytkowy drewniany budynek dawnego spichlerza.
      Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Radziszowskiej powstała w 1903 roku. W 2023
obchodzić będziemy 120 lecie działalności. Jednostka prężnie działa i rozwija się. Obecnie liczy 60 członków, w grupie bojowej znajduje się 23 strażaków-ratowników. Prowadzimy także Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, w której działa 25 druhen i druhów.

​     W 2005 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podejmujemy działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. Wyjeżdżamy do pożarów, wypadków drogowych i kolejowych, działań powodziowych i innych miejscowych zagrożeń około 100 razy w roku. Reagujemy na każde wezwanie. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, organizujemy pomoc i wsparcie osobom, które doświadczyły sytuacji kryzysowych i nagłych wypadków losowych. Podejmujemy także działania charytatywne (Dni Krwiodawstwa, Szlachetna Paczka, Serce dla WOŚP) i propagujące bezpieczeństwo jako m.in. Ambasador Bezpieczeństwa razem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, organizując ćwiczenia wewnętrzne oraz biorąc udział w ćwiczeniach organizowanych przez Gminę Skawina. Na przestrzeni lat nasza jednostka otrzymała 2 złote medale Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za zasługi dla pożarnictwa oraz dyplomy i listy pochwalne. W 2003 roku sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej otrzymał najwyższe z odznaczeń – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Aktywnie współpracujemy z Urzędem Miasta i Gminy Skawina, Sołectwem Wola Radziszowska, Parafią w Woli Radziszowskiej, Zespołem Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Kołem Gospodyń Wiejskich „Wolanki z pasją”, Parafialnym Klubem Sportowym CEDRONKA, Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

     Pięknie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, pomoc i okazaną hojność. Zawsze reagujemy na wezwanie o pomoc. Dzisiaj my potrzebujemy wsparcia.
W JEDNOŚCI SIŁA!

Pomóc Strażakom możesz dokonując wpłaty na konto :
Fundacja Licytuje-Pomagam
mBank 21 1140 2004 0000 3102 7936 0227
Tytułem ,, Darowizna dla OSP’


Darowizny